top of page
MELALUI LENSA SEKRETARIAT TURATH ISLAMI SELANGOR
Klik pada gambar album bagi melawati galeri program yang anda ingini.
Acara Talaqi Kitab Al Ghazali Baba Ismail Sepangjang.jpeg
Acara Pra Festival.jpeg
Acara 2 Jamuan Mahabbah.jpeg
Acara 3 Seminar Iya Ulumuddin.jpeg
Acara 1 - Daurah Afkar.jpeg
Acara 4- Majlis Zikir Darul Ehsan.jpeg
Acara 5 - Sama Sifat Nabi.jpeg
Acara 6 - Munaqasyah Ilmiah.jpeg
Acara 7 - Himpulan Ilmuwan Muda Timur Tengah.jpeg
bottom of page