top of page
Syeikh Mohd Nazrul Abd Nasir.png

Syeikh Mohd Nazrul Abd Nasir

Mudir Pusat Pengajian Zawiyah Nasiriyyah ini adalah salah seorang murid kepada Al-Imam al-Allamah Prof. Dr. Ali Jum’ah. Sebelum pulang ke Malaysia, beliau memimpin pusat pengajian Ruwaq Jawi di Mesir sebagai Syeikh Ruwaq selain menjadi salah seorang tenaga pengajar di Kedutaan Besar Malaysia di Kaherah. Beliau diperakui sebagai salah seorang pakar dalam bidang ilmu bahasa Arab, Sirah Nabi SAW, fiqh dan teks turath, dan kini diberi kepercayaan sebagai salah seorang Ahli Lembaga Zakat Kedah.

 

Syeikh Nazrul giat menjalan kegiatan menterjemah dan menulis dalam bahasa Melayu dan juga Arab serta telah menghasilkan hampir 20 buah karya, termasuk syair indah berbahasa Melayu tentang Junjungan Besar Rasulullah SAW.

bottom of page