top of page
Sahibus Samahah Dato' Setia Prof. Madya Dr. Haji Anhar bin Haji Opir.png

Sahibus Samahah Dato' Setia Prof. Madya Dr. Haji Anhar bin Haji Opir

Beliau memiliki Ijazah Doktor Falsafah (Feqh Wa Usuluh) Mumtaz dari The World Islamic Sciences And Education University (WISE), Jordan, Ijazah Sarjana (Falsafah Islamiyah) Mumtaz dari Universiti Kaherah, Mesir dan Ijazah Sarjana Muda Kepujian (Syariah Islamiyah) dari Universiti al-Azhar, Mesir.

Beliau memulakan kerjaya sebagai seorang Pensyarah di Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam(CTU) di UiTM Pahang (Julai-Disember 2006) dan di UiTM Melaka (Januari-Jun 2007). Beliau kemudiannya menjadi Pensyarah Kanan di Jabatan Pengajian Islam, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) pada Ogos 2007.

Beliau menjawat jawatan sebagai Timbalan Mufti Selangor bermula Januari 2016 hingga 20 Mei 2021 sebelum dilantik sebagai Dato' Seri Utama Diraja Mufti Selangor ke-7 berkuatkuasa pada 21 Mei 2021.

bottom of page