top of page
Dr. KH Said Aqil Siradj.png

Dr. KH Said Aqil Siradj

Biodata: Dr. Kh Said Aqil merupakan salah satu tokoh utama penggerak dakwah Islam Nusantara dan sebagai juru bicara dakwah Islam khas Ahlussunnah wal Jamaah Annahdliyah ke peringkat antarabangsa. Beliau telah dilantik menjadi Pengerusi Nahdlatul Ulama Indonesia daripada 2010 sehingga 2021. 

Beliau menjadi Ketua Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) pada tahun 199 dan Penasihat Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universiti Indonesia pada 1998. Menjadi Ketua Majlis Wali Amanat Universiti Indonesia (MWA UI).

Beliau juga dinobatkan oleh Republika sebagai Tokoh Perubahan Tahun 2012 karena sumbangan dan komitmennya dalam mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta berperanan aktif dalam perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah.

bottom of page