top of page
Dr. Megawati Moris.png

Dr. Megawati Moris

​​Dr Megawati Moris merupakan Penolong Pensyarah di Jabatan Usuluddin dan Kajian Perbandingan Agama, Kuliah Ilmu Pengetahuan dan Sains Manusia (KIRKHS), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM), Kuala Lumpur, Malaysia.

Beliau memperoleh Diploma Pemasaran (UK) dari Universiti Teknologi Mara, Shah Alam. Seterusnya mendapatkan Ijazah Sarjana Muda (Kewangan) serta Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dari California State University Fresno di Fresno, California, Amerika Syarikat. Beliau juga memperoleh Ijazah Sarjana (Pemikiran Islam) dari International Institute Of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) dan Ijazah Kedoktoran (Pemikiran Islam) dari ISTAC-International Islamic University Malaysia (IIUM) pada tahun 1998 dan 2007 secara berturut-turut.

bottom of page